Magiska runor

”Runa” betyder hemlighet. De användes under äldre medeltiden och är fortfarande i bruk som spådomssystem. I den nordiska mytologin har de starka associationer med vishet och hälsa och deras innebörd har överförts muntligt. Det finns flera runalfabet från olika kulturer, det är den äldre futharken som beskrivs här. Den innehåller 24 runor och en blank-runa. Runorna hade en funktion som skrivtecken men också som symboler med speciell magisk innebörd.

Magiska runor och dess gudar

Våra förfäder kommunicerade med tecken,

och tron var att skapa magiska krafter
och tecken blev deras språk.

Runor kom till för att förmedla händelser
men även för besvärjelser, sjukdomar, spådom.

Att spå i runor är en enkel metod att ta till
då man vill ha snabba svar, råd.

Runorna är mycket lämpliga att använda i frågor
som rör materiella ting och frågor.

FEHU
Rikedom, förmögenhet   Vinst, ta en lott.
URUZ
Nytt liv, positiv förändring, god hälsa
THURISATZ
Beskydd, goda nyheter, relationer.
ANSUZ
Inre visdom, ta goda råd, vetenskap.
RAIDHO
planera en resa, god lycka ,inre balans.
KENAZ
Inre glöd ,kreativa handlingar,
tid för handling.
GEBO
Lycklig dag, uppskattning,
lycka väntas i dag
WUNJO
Glädjetårar, vänskap Livskraft, ge bort en gåva
HAGALAZ
Ligg lågt, inga snabba beslut, vila,
samla kraft.
NAUTHIZ
Öde, kraftkälla, våga att säga ifrån, styrkA
ISA
Ligg lågt, inga hastiga beslut, se mot ljus framtid
JERA
Såra ingen i onödan, svälj dina ord
EIHWAZ
Beskydd, rätt väg, ny start, framtid positiv.
PERTHRO
Njut av din dag, var glad, nya tag. Oväntad gåva
ALGIZ
Beskydd, något nytt inträffar, var öppen!
SUGIL
Solens tecken, god hälsa, kraft, nytändning, livskraft

1)  Klipp ur Runorna, brickorna, lägg dom i en skål.

2)    Ta ett djupt andetag, slappna av.

3)    Koncentrera dig på frågan, rör runt i runorna med handen.

4)    Ta en bricka, läs budskapet, upprepa om svaret är otydligt.

5)    Du kan ställa många frågor vid ett och samma tillfälle, men bara en gång per dag.

6)      Om någon annan använder dina Runor, se till att personen tvättar händerna före. Runorna är tilldelat dig och din energi för att hjälpa dig


Fler runor och dess betydelse

 

URUZ är urkraftens runa, ursprunget, den vilda uroxen, maskulin energi. Ur innebär gryning och början på en ny cykel eller process; en pånyttfödelse eller förändring. Visa vad man går för.

THURS är motsatsen till Ur, oordning, kaos, alla nedbrytande krafter. Thurs innebär skymning, mörker också visdom och livserfarenhet. Den förknippas med Tor, den stora beskyddaren.

ASS är kommunikationsrunan, visdomens och kunskapens runa, söka efter kunskap och sanning, förknippas med Odin. Den är Asgårds runa fylld med gudomlig visdom.

REID är reserunan, såväl fysiska som själsliga resor. På rätt väg, riktning och mål, ta emot och sända budskap, upplysning. Skyddsruna.

KEN är eldens runa. Elden gav värme, ljus och trygghet. Inre glöd och andlig utveckling, den nordliga motsvarigheten till kundalinin som leder till upplysning. Varningsruna.

GIFU är gåvorunan. Ge av sig själv, offervilja, generositet i tanke och handling, utbyta gåvor, en nordisk motsvarighet till indianernas medicinhjul, balans och förening med det gudomliga. Gifu står för harmoni och balans.

WYNJA är glädjerunan. Lycka, harmoni, frid, tillfredställelse, hälsa, rikedom, oskuldsfullhet, se utan att döma. Glädjens, humorns och självironins runa.

HAGAL är haglets och snöns runa. Omskakande, oväntade händelser och skeenden, avbrott. En av runmagikerns favoritrunor. Har en strukturerande och balanserande dimension. Röjer bort hindren för ens utveckling.

NAUD är nödrunan. Tålamod, själsstyrka, stark magisk runa då den är förknippad med de tre nornorna, skilja ljuset från mörkret.

ISS är vinterns runa. Symboliserar en stagnation i energi. Ligga lågt, tänka efter, samla tankarna, dra sig tillbaka, ide, period av vila, känslokyla, bepansring. Tillfälligt stopp och återhämtning.

JARA är årstidernas runa. Sådd och skörd, även i mänskliga relationer. Årstidsväxling, byte av jobb, partner, etc. Orsak och verkan, tålamod.

PETRA är klipprunan. Jordens och mineralrikets runa, mottaglighet, transformation, avslöjande, återfinnande, balanserad, står med båda fötterna på jorden, fast som klippan.

EOH är idegransrunan; växtrikets runa. Kraftfull skyddsruna, tillväxt, ny fas av växande, böjlighet, en symbol för återuppståndelse. Den representerar världsträdet och människans ryggrad.

ALGIZ är älgrunan; djurrikets runa. Mäktig skyddsruna både andligt och fysiskt, skogens konung, styrka, intelligens, mod, självkännedom, tillit, självkänsla, andlig initiation och transcendens.

SOL är solens runa, kallas också för sunna. Ljus, seger, värme, energi, livsglädje, hjärtats och kärlekens runa, vandra med ödmjukhet och generositet.

TYR är himmelsgudens och den andliga krigarens runa. Mod, kamp, offervilja, balans, koncentration, rättvisa, ärlighet, motivation, viljestyrka, sanning, seger. Tyr-runan ristades på vapen som turbringare. Stridslysten karaktär.

BJARKA är björkrunan; moder jords runa. Jordisk kvinnlig kraft, omvårdnad, moderlig kärlek, omtanke, ödmjukhet, stödja andra, växande utveckling – andligt och magiskt. Den är en symbol för fruktbarhet och födelse. Björkrunan är också en relationsruna.

EH är hästrunan. En av de starkaste magiska runorna. Den representerar den magiska hästen Sleipner som bär schamanen på resorna till de andra världarna. Tillit mellan människa och djur, insikt, förändring, förflyttning till det bättre, resa, byta bostad, arbete, vänner. Hästrunan är schamanens runa per se.

MADR är människans runa. Den står för självmedvetande och självkännedom. Den symboliserar utvecklandet av ens innersta personlighet. Madr är den upplysta människans runa. Social kompetens, förfädernas runa.

LAGU är vattnets runa. Lagu står för regn, renande tårar och för våra känslor. Den har direkt förbindelse med månens krafter, med natten och med sömnen. Den är drömmarnas runa. Flyta med livets flod.

ING-RUNAN är fruktbarhetens och sexualitetens runa. Inre kreativ kraft, självförverkligande, lustfyllda planer, visioner, fullbordan, tvillingsjälar, perfekt partnerskap.

ODAL står för odling och de odlade växterna, för familjen, hemmet, släkten och landet man bor i. Ursprung, arv, trygghet, erfarenheter, upplevelser, självinsikt, samlad kunskap, välstånd, ägodelar. Det verkliga värdet på saker och ting.

DAGAZ är dagens runa, ljusets och vakenhetens runa. Den står för upplysning och förmågan att lämna tidigare stadier och inträda i någonting nytt och okänt. Det är en transformationsruna.

FEH står för rikedom och materiella ting, välstånd, förnöjsamhet. Den står för slut och fullbordan men samtidigt början på någonting nytt, uppnående av mål och önskningar. Den tämjda kon.

DEN TOMMA innehåller ingenting likaväl som allt eftersom den är fylld av ödets kraft. ”Ett hopp ut i det okända”.


 

 

Änglacirkeln
Vi finns För Dig alla dagar
 08-24

Ring 0939 202 11 12
Samtalet kostar 19,90/min.

Tarot Medium Tarottolkare Astrologi Djurkommunikation Andekontakt Andevärlden Skyddsänglar
Medial vägledning
Medialitet innebär att man kan uppfatta energifrekvenser som ligger lite över den vanliga nivån för våra fem sinnen.

Vi visar vägen för att ge dig chansen att nå ut till nära & kära på andra sidan.
Ris & Ros
Maila dina tankar och åsikter till risoros@anglacirkeln.se . Positiv eller negativ feedback. Vi vill veta vad Du tycker om Oss.
Facebook