Fiskarna

Representeras av två fiskar som är fästade vid varandra. Neptunus styr fiskarna. Nyckelord: ”jag tror”. Element: vatten.

Fiskarna är stjärnkretsens sista tecken och själen förbereder sej för att lämna den fysiska världen. Fiskarnas uppgift är att städa upp resterna efter de föregående tecknen. Den ena fisken (personligheten) simmar med strömmen, den andra mot strömmen (själen). Antingen erövrar själen personligheten eller så segrar personligheten, vilket innebär stort lidande för personen född i fiskarnas tecken. Valet är hennes/hans.

Fiskarna är ett känsligt stjärntecken

Fiskarna är det känsligaste av tecknen och hon/har, liksom de andra vattentecknen, mycket starka känslor, vilka lätt svämmar över.

Fiskar är lynniga, inåtvända och svåra att förstå sej på. De känner sej inte hemma i den här världen och har därför ett behov av att fly. Fiskarna behöver dra sej undan och vara ensamma för att kunna bibehålla sin jämvikt. När fisken har kontakt med sitt inre, är hon/han kapabel till stora prestationer. När fisken inte har kontakt med sitt inre, är risken stor att hon/han tar sin tillflykt till alkohol eller droger.

Fiskarna har livlig fantasi och stark medkänsla

Fiskarna är överrepresenterade bland missbrukare. Deras stora psykiska känslighet och livliga fantasi kan leda till psykisk obalans. Fiskarna har benägenhet att lida av mindervärdeskomplex och otillräcklighet. De överarbetar och stressar vilket skadar hälsan. Fiskarna har en tendens att vara väldigt sinnliga, självsvåldiga och vältra sej i sina känslor. Följden blir lidande och plågor. Fullständig resignation eller underkastelse vad det än gäller – kärlek, begär, arbete eller nöjen är typiskt för fiskarna, som gör allt för att slippa känslan av att vara avskild. Den sanna friheten för fiskarna finns i andlig orientering och när de är trogna sin sanna natur, är de människornas frälsare och tjänare som med sin starka medkänsla och hängivenhet uppoffrar sej för att befria världen.

Fiskarna är ofta konstnärliga, de fungerar mycket bra inom vårdyrken och blir  utmärkta läkare.

Typiskt utseende: extremt lång eller kort, runt eller fylligt ansikte, blek, tendens till dubbelhaka, bred mun, tjockt hår, små händer och fötter, lite kaotiskt utseende.

Änglacirkeln
Vi finns För Dig alla dagar
 08-24

Ring 0939 202 11 12
Samtalet kostar 19,90/min.

Tarot Medium Tarottolkare Astrologi Djurkommunikation Andekontakt Andevärlden Skyddsänglar
Medial vägledning
Medialitet innebär att man kan uppfatta energifrekvenser som ligger lite över den vanliga nivån för våra fem sinnen.

Vi visar vägen för att ge dig chansen att nå ut till nära & kära på andra sidan.
Arbeta som medium
Vi växer snabbt ..... behöver därför nya medarbetare Medium & Tarottolkare sökes ! Välkommen med jobbansökan till Mail: jobb@anglacirkeln.se
Ris & Ros
Maila dina tankar och åsikter till risoros@anglacirkeln.se . Positiv eller negativ feedback. Vi vill veta vad Du tycker om Oss.
Facebook