Vattumannen

Representeras av vinterns kristallklara luft. Uranus och saturnus styr vattumannen. Nyckelord: ”jag vet”. Element: luft.

Personer födda i vattumannens tecken är mentala pionjärer, visionärer som tänker och lever i framtiden, aldrig i det förflutna. De är utåtriktade, lite opersonligt vänliga och verkar ha en hel del självförtroende. Vattumän kan vara väldigt bestämda och fasta i sina idéer och de kan inte tvingas till något de inte vill.

Det finns en opersonlighet och ett avståndstagande hos vattumannen, som andra kan bli väldigt frustrerade av, särskilt om de är förälskade i henne/honom. Vattumannen tar sej fram i livet genom sitt intellekt och har svårt att förstå människor som reagerar känslomässigt.

Vattumän fungerar mycket bra inom vetenskap och forskning. De är ofta mer känslomässigt involverade i sina jobb än i sina medmänniskor. Det är mycket viktigt för vattumannen att jobba med något som hon/han trivs med, då hon/han lägger mycket tid och energi på sitt jobb. Hemmet är också viktigt för vattumannen, det är en symbol för status och prestige.

Vattumän avskyr begränsningar. De är individualister och rebeller som måste gå sin egen väg, vilket de också lär sej mycket av. De är oberoende, fantasifulla, kreativa och uppfinningsrika. Den utvecklade vattumannen kan vara genial.

Om den destruktiva sidan tar över blir vattumannen elak och sadistisk på ett mentalt plan med total brist på kärleksfullhet och barmhärtighet. De kan vara kritiska och krävande mot alla i sin närhet. De har mycket stark vilja och kan vara svåra att leva med. Vattumannen är en stor individualist och kan ha svårt att samarbeta med andra.

En utvecklad vattuman däremot, som utvecklat sin kärleksfullhet och känner kärlek istället för tänker den, kan vara mer storsint än någon annan och vara  en mycket utvecklad själ.

Vattumannen är intresserad av människor. Hon/han har i allmänhet två typer av vänner, vilka aldrig träffas. Den ena typen är konservativ och konventionell medan den andra typen består av bohemer.

Vattumannen passar bra att jobba med organisering och företagsledning, alltid öppen för och villig att pröva nya idéer och uppfinningar. Den utvecklade vattumannen ger ofta viktiga bidrag för utvecklingen i världen.

Vattumannen har två styrande planeter, saturnus och uranus, vilka måste samverka för att undvika kaos. Uranus energi är splittrande och löser upp gamla former, medan saturnus energi kristalliserar och införlivar.

Uranus representerar styrkan eller livskraften och saturnus representerar den begränsande formen, vilken gör kraften användbar. Utan saturnus ansvar kan uranus energi orsaka destruktivitet och kaos. Utan saturnus disciplin, finns det inte någon verklig frihet. Frihet utan ansvar är inte frihet utan tygellöshet.

Frihet (uranus) och ansvar (saturnus) måste gå hand i hand, det är vattumannens största utmaning.

Gammalt stoft liksom gamla begrepp och föreställningar som inte längre är användbara behöver lösas upp och skingras. När de begränsande formerna

skingras, släpps själen fri och ett högre medvetande blir möjligt. Vattumannen symboliserar själens pånyttfödelse.

Typiskt utseende: normalt kroppsstorlek, stark och välformad, tendens att bli rund i  medelåldern, ovalt ansikte, ser ofta bra ut, vänligt ansiktsuttryck.

Änglacirkeln
Vi finns För Dig alla dagar
 08-24

Ring 0939 202 11 12
Samtalet kostar 19,90/min.

Tarot Medium Tarottolkare Astrologi Djurkommunikation Andekontakt Andevärlden Skyddsänglar
Medial vägledning
Medialitet innebär att man kan uppfatta energifrekvenser som ligger lite över den vanliga nivån för våra fem sinnen.

Vi visar vägen för att ge dig chansen att nå ut till nära & kära på andra sidan.
Arbeta som medium
Vi växer snabbt ..... behöver därför nya medarbetare Medium & Tarottolkare sökes ! Välkommen med jobbansökan till Mail: jobb@anglacirkeln.se
Ris & Ros
Maila dina tankar och åsikter till risoros@anglacirkeln.se . Positiv eller negativ feedback. Vi vill veta vad Du tycker om Oss.
Facebook