Stenbocken

Symboliseras av bergsgeten, som med tålamod och uthållighet, ensam klättrar mot toppen. Den stöter på många hinder på sin väg men inget kan stoppa den från att nå sitt mål. Saturnus styr stenbocken. Nyckelord: ”jag använder”. Element: jord.

Hos personer födda i stenbockens tecken, kan man finna de finaste av mänskliga kvaliteter men också några dåliga.

Stenbockar är uthålliga och målmedvetna. Hur de väljer att använda sin energi, är av stor betydelse och visar om det är en andligt utvecklad själ eller inte. En andligt utvecklad stenbock tänker t.ex ”vilken nytta kan det här ha för andra” medan en mer egocentrisk stenbock tänker ”hur kan jag använda det här?”

Stenbockens styrka ligger i ledarskap och ödmjukhet. Hon/han är en ledare som delegerar. Stenbockens svaghet är falsk stolthet och en övertygelse om, att det endast är hon/han, som vet vad som är bra eller rätt för andra.

Stenbocken har ofta en stark materialistisk sida och tycker att mycket pengar är viktigt. Hon/han är inte så mycket för att samla på sej eller spara pengar, utan mer intresserad av den makt pengar ger. Med välstånd och makt medför också stort ansvar, vilket stenbocken oftast är riktigt bra på.

Några av stenbockarnas fina egenskaper är ledarskap, tålamod, uthållighet, effektivitet och praktiskhet. De är även ambitiösa och beredda att jobba hårt för det de vill ha. Det finns styrka och integritet hos den högre stenbocken, liksom pålitlighet och självförtroende, vilket hon/han även förmedlar till andra.

Traditioner, hemmet, modern samt det förflutna är ofta viktigt för stenbocken.

Hon/han har en benägenhet att vara trevligare mot andra människor än mot sin egen familj och kan bli lite av en hustyrann. Manliga stenbockar har ofta ett starkt band till modern, som tenderar att vara medelpunkten i hans liv, vilket kan medföra problem i det äktenskapliga livet.

Stenbocken är lite av en enstöring och kan vara svår för andra att förstå sej på.

Stenbocken inre demonstrativ i sitt sätt och skyltar inte med sina känslor, vilket andra felaktigt kan uppfatta som kylighet. Under ytan finns dock en vänlig, trofast och omtänksam person.

Stenbocken är en av stjärnkretsens stora mystiker. Symboliskt består själva tecknet för stenbocken av vädurens och lejonets tecken sammanlänkade, dvs huvud och hjärta är förenade. När huvud och hjärta har förenats är saturnus (”The Lord of Kharma”) verk fullbordat. Bergsgeten förvandlas då till en enhörning, vilkens horn symboliserar det tredje ögat och själva klättringen uppför är den hemliga väg, människan måste vandra för att komma till initieringens port. Där kan djuret (personligheten) besegras och den initierade människan uppstå som osjälviskt ägnar sej åt att tjäna världen.

Typiskt utseende: medellängd, smal och lite kantig, ärrade knän, utpräglade ansiktsdrag, smalt och ovalt ansikte, lång haka, lång och smal hals, tunt hår och tunt skägg.

Änglacirkeln
Vi finns För Dig alla dagar
 08-24

Ring 0939 202 11 12
Samtalet kostar 19,90/min.

Tarot Medium Tarottolkare Astrologi Djurkommunikation Andekontakt Andevärlden Skyddsänglar
Medial vägledning
Medialitet innebär att man kan uppfatta energifrekvenser som ligger lite över den vanliga nivån för våra fem sinnen.

Vi visar vägen för att ge dig chansen att nå ut till nära & kära på andra sidan.
Arbeta som medium
Vi växer snabbt ..... behöver därför nya medarbetare Medium & Tarottolkare sökes ! Välkommen med jobbansökan till Mail: jobb@anglacirkeln.se
Ris & Ros
Maila dina tankar och åsikter till risoros@anglacirkeln.se . Positiv eller negativ feedback. Vi vill veta vad Du tycker om Oss.
Facebook