Astrologi

Astrologi är läran om att energierna från stjärnorna påverkar allt i universum. Lär dig tyda ditt stjärntecken.

Födelse ögonblicket

I födelseögonblicket påverkas man av den energi som flödar vid just den tidpunkten på just den platsen. Födelsehoroskopet beräknas utifrån tidpunkt och geografiskt läge. Det visar vilken personlighet man föds med, vilka människor man dras till, vad man tycker resp. inte tycker om samt vilka tendenser, möjligheter och svårigheter/utmaningar man har i sitt liv. Födelsehoroskopet ger en värdefull vägledning i att lära känna och förstå både sej själv och andra.

Energier som styr oss

Energierna från stjärnorna och planeterna påverkar och leder oss, men styr eller tvingar oss inte. Så, genom att bli medveten om och förstå hur planeterna inverkar på ens liv, kan man använda deras energi på ett intelligent sätt, för sin egen utveckling vid rätt tidpunkt. Ofta handlar det om att man behöver förändra sina attityder och beteenden, ta ansvar, utveckla medkänsla och vara osjälvisk.
Ödet är alltså öronmärkt i tendenser och möjligheter, inte i fakta.
Alla människor föds med sina specifika tillgångar och skulder, beroende på vad man har på sitt karmatiska konto. Svårigheter i livet innebär möjligheter att  utvecklas och växa. Genom att bli medveten om sina svagheter och brister, kan man bearbeta dem och vända dem till styrkor och tillgångar.

De 12 Husen

Födelsehoroskopet består av tolv hus, som vart och ett symboliserar ett bestämt livsområde. Det första huset inleds med ascendenten. Den visar den yttre personligheten, temperament, utseende samt vilken effekt man har på andra människor och hur man tar sej fram i livet. Personligheten påverkas också av de andra personliga planeterna: månen, merkurius, venus och mars.

Soltecknet

Soltecknet, dvs det tecken man är född i, visar individualiteten, det sanna jaget, hur vi betraktar oss själva på ett inre plan. Man bör eftersträva att förverkliga sitt solteckens bra egenskaper.

Månen

Det tecken man har månen i, visar vilka känslor man har, känsloyttringar, typiska reaktionssätt och vanor, hur man uppfattar andra människor samt det egna psyket. Månen är relaterad till det vardagliga livet, kroppsrytm och det undermedvetna.

Merkurius

Merkurius styr allt som rör kommunikation, sättet att kommunicera på i tal och skrift samt hur man lyssnar och lär.

Venus

Venus står för kärlek och harmoni. Det tecken man har venus i visar vad, vem och hur man älskar, vilka värderingar man har samt på vilket sätt man njuter och uppskattar.

Mars

Mars styr den energi och kraft man förfogar över samt sexualitet, aggressiva tendenser och mer egoistiska egenskaper.

Jupiter

Jupiter styr vår önskan att expandera, både fysiskt och mentalt. Jupiter betraktas som den stora lyckobringaren och för med sej optimism och expansion. Jupiter står för det högre medvetandet och stimulerar idealism, tolerans, förståelse och visioner.

Saturnus

Saturnus är mycket viktig i horoskopet. Den är livets största läromästare, ”The Lord of Kharma” och dess position i horoskopet visar vilka kvaliteter och vilket område, man behöver omvärdera och förändra. Det området brukar vara fullt av svårigheter, besvikelser och frustrationer, särskilt under den första halvan av livet, men kan senare genom lärdomar, leda till bra resultat. Saturnus mål är fullbordan. Vägen dit går genom sorg, besvikelse, svårigheter, begränsningar och dröjsmål tills man gjort sina viktiga erfarenheter och utvecklat tålamod, ödmjukhet, medkänsla och vishet. Då kan man vända de negativa egenskaperna såsom skepticism, fruktan, undertryckande och materialism till positiva såsom tillit, mod, ansvar och andlighet. Genom retrospektion, meditation och koncentration kan man med hjälp av saturnus energier, bära sitt karma och gå igenom livets alla prövningar, för att slutligen nå den fullbordan, som krävs för egen utveckling och andligt växande, från det lägre jaget till det högre.

Husen

Det andra huset i horoskopet styr ekonomi, tillhörigheter, värderingar och mer sinnliga intressen. Det tredje huset styr vardagliga aktiviteter, hur man fungerar och relaterar till sin omgivning, relation till syskon, släktingar och grannar, studier och resor, osv. Varje hus representerar ett livsområde. Ibland har man flera planeter som står i samma hus. Det tyder på att det händer mycket inom det livsområdet, det är ofta väldigt betydelsefullt i ens liv och man lägger mycket  energi där.

Aspekter

Planeterna i födelsehoroskopet bildar s.k aspekter med varandra, beroende på vilket avstånd de har till varandra. Aspekterna kan liknas vid det, som man fått med sej i bagaget på sin vandring genom livet. Vissa aspekter symboliserar möjligheter, optimism eller talang, medan andra medför begränsningar och svårigheter. En del aspekter är mer påtagliga än andra. Eftersom planeterna hela rör sej, bildar de tidvis aspekter med planeterna i födelsehoroskopet genom s.k transiter. När någon planet genom transit bildar en aspekt med en eller flera planeter i födelsehoroskopet, aktiveras det livsområde, där planeten/planeterna står. Därför kan man med hjälp av astrologin förutsäga, när det troligtvis kommer att hända något inom ett livsområde samt vad det rör sej om för typ av händelse. Man kan se när ett livsområde är särskilt lyckosamt eller när man kommer att ha mycket motgångar osv. På samma sätt man se bakåt i tiden. Det är viktigt att förstå, att det är tendenser man ser. Det finns inga garantier för att något kommer eller inte kommer att hända. Det är du själv som bestämmer över ditt liv, fattar beslut, handlar och sist men inte minst är ansvarig för dina handlingar.

Änglacirkeln
Vi finns För Dig alla dagar
 08-24

Ring 0939 202 11 12
Samtalet kostar 19,90/min.

Tarot Medium Tarottolkare Astrologi Djurkommunikation Andekontakt Andevärlden Skyddsänglar
Medial vägledning
Medialitet innebär att man kan uppfatta energifrekvenser som ligger lite över den vanliga nivån för våra fem sinnen.

Vi visar vägen för att ge dig chansen att nå ut till nära & kära på andra sidan.
Arbeta som medium
Vi växer snabbt ..... behöver därför nya medarbetare Medium & Tarottolkare sökes ! Välkommen med jobbansökan till Mail: jobb@anglacirkeln.se
Ris & Ros
Maila dina tankar och åsikter till risoros@anglacirkeln.se . Positiv eller negativ feedback. Vi vill veta vad Du tycker om Oss.
Facebook