Tarotkort

Man vet inte exakt när tarotkortleken skapades. Det finns belägg för dess användning så långt tillbaka som medeltiden, men om det var ”vanliga” kortlekar eller tarotkortlekar är svårt att veta. Troligt är att kortleken utvecklats åt två håll, en blev en tarotkortlek och en blev den kortlek som används för kortspel idag.

Tarotkort som sällskapsspel

Precis som i vår moderna Fransk Engelska kortleken innehåller tarotkortleken fyra färger men ikortleken heter färgerna mynt/pentagram, svärd, bägare och stavar. Det finns också kortlekar för tarot som istället har de välkända färgerna spader, hjärter, ruter och klöver. I varje färg finns fyra klädda kort. K (kung, D (dam), P (prinsessa) och R (prince). Varje färg innehåller också tio nummer kort som är numrerade från 1 till och med 10. Tarotkortleken har också 22 stycken extra trumfkort som tillsammans kallas för stora arkana (arcan major).

Det finns även andra varianter av tarotkortlekar som skiljer sig åt i sammansättning, men den med 22 tilläggskort (dvs totalt 78 kort) är idag standard. Korten i stora arkanan har olika motiv och det är dessa man främst förknippar tarotkortleken med. Korten i stora arkanan saknar färg men har en standardiserad rangordning, lägst är Narren, högst är Världen. Andra exempel: Lyckans hjul, Rättvisan, Döden, Djävulen, Yttersta domen och De älskande. Av många har de ansetts bära på någon särskild magisk eller symbolisk innebörd.

Tarotlinje

Våra medium låter korten säga sitt och låter sedan den som ställt frågan välja mellan det och det han/hon känner. Är han/hon vilse kan mediumet hjälpa en att hitta rätt. Våra medium talar om vad de ser men sen är det upp till han/hon om de är villiga att tro det eller ta det till sig. De kan se att det ska ske men inte om det är nu eller om tio år.

De kan inte besluta han/hennes väg utan det är en hjälp för att kunna förbereda sig på vad som kan komma skall.

Änglacirkeln
Vi finns För Dig alla dagar
 08-24

Ring 0939 202 11 12
Samtalet kostar 19,90/min.

Tarot Medium Tarottolkare Astrologi Djurkommunikation Andekontakt Andevärlden Skyddsänglar
Medial vägledning
Medialitet innebär att man kan uppfatta energifrekvenser som ligger lite över den vanliga nivån för våra fem sinnen.

Vi visar vägen för att ge dig chansen att nå ut till nära & kära på andra sidan.
Arbeta som medium
Vi växer snabbt ..... behöver därför nya medarbetare Medium & Tarottolkare sökes ! Välkommen med jobbansökan till Mail: jobb@anglacirkeln.se
Ris & Ros
Maila dina tankar och åsikter till risoros@anglacirkeln.se . Positiv eller negativ feedback. Vi vill veta vad Du tycker om Oss.
Facebook